Umowa serwisowa


Umowa Serwisowa przygotowywana jest indywidualnie dla każdego Klienta. Określa, przez podanie dokładnej daty początek i koniec jej obowiązywania. Wygasa jednak przed upływem określonego terminu w przypadku  wcześniejszego osiągnięcia przez pojazd wskazany w umowie przebiegu kilometrów lub podanych roboczogodzin. Zakres usług objętych umową jest w niej wyszczególniony i ściśle określony. Firma Mercedes Martruck Pojazdy Specjalne zobowiązana jest do wykonania usług określonych w umowie. 

Skontaktuj się z nami

E-mail: info@MercedesyUzywane.pl
Tel. +48 33 815 01 13
Dział sprzedaży +48 510 137 129
Dział administracyjny: +48 517 976 382
Dział techniczny +48 519 868 513 lub 789 206 053